Jelen szabályzat vonatkozik a Lakásparfum.hu. Kft. által üzemeltetett www.lakasparfum.hu oldalon leadásra került rendelések esetében a megrendelések mellé adott hűségkuponok felhasználásáról.

A Promócióban résztvevő személyek

A Promócióban részt vehet minden, a jelen Szabályzat feltételeinek megfelelő, magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nem cselekvőképtelen, nagykorú természetes személy, aki:

•    a Promóció időtartama idején a www.lakasparfum.hu oldalán működtetett webshopon keresztül ad le megrendelést legalább 5.000,-Ft értékben.

A vásárló a Promócióban való részvétellel és a „Hűségkupon” (továbbiakban kupon) beváltásával elismeri, hogy teljes körűen megismerte a jelen Szabályzatot és azt feltétel nélkül elfogadja.
Amennyiben a vásárló a Szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, úgy a Promócióban nem jogosult részt venni, illetve a Promócióból automatikusan kizárásra kerül.

A Promóció időtartama: 2022. 07. 13 - 2022. 08. 31.

Kuponkiadás (gyűjtés) időtartama: 2022. 07. 13 - 2022. 08. 26.

Kuponbeváltás időtartama: 2022. 07. 13 - 2022. 08. 31.

4. Promóció leírása, menete

A Promócióban kizárólag a www.lakasparfum.hu oldal webshopján keresztül leadott rendelések útján lehet részt venni.
Valamennyi, a promóció idején összeghatártól függetlenül leadott rendelés után egy 1500,-Ft értékű kupont adunk a rendelés mellé.

A kupont kizárólag egy alkalommal lehet felhasználni.
A kupon más kedvezménnyel összevonható (pl. akciós termékek esetében beválható), azonban egy vásárláshoz csak egy kupon használható fel, úgy hogy a vásárlás kuponnal nem csökkentett értékének meg kell haladnia az 5.000,-Ft-ot.

A kupon sokszorosítása szigorúan tilos.

A kupon értéke a termékek mindenkori fogyasztói árából kerül levonásra, készpénz belőle nem adható vissza.


A Szervező felelőssége

A Lakásparfüm.hu Kft. kizárja felelősségét, ha a kupont eredeti tulajdonosa/jogosultja helyett bármely más, jogosulatlan személy váltaná be.

Amennyiben esetlegesen olyan technikai hiba lép fel, amely miatt a Promóció tartósan akadályoztatva van, a Lakásparfüm.hu Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Promóció időtartamát meghosszabbítsa és a szabályzatot e tekintetben módosítsa.

A Promócióval kapcsolatos információk

A Promócióval kapcsolatos információkról a szervező az info@lakasparfum.hu e-mail címen ad felvilágosítást.

Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelés során a Szervező maradéktalanul betartja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait, az adatokat harmadik személynek nem továbbítja.